مقایسه املاک

مقایسه
You can only compare 4 properties, any new property added will replace the first one from the comparison.

همه نوشته در مجموعه: اطلاعات عمومی

مناطق تهران

مناطق تهران

در این نوشته از کل مناطق تهران, 4 منطقه را بررسی میکنیم. شاخصهای توسعه یافتگی برای بررسی مناطق 10 شاخص را در نظر میگیریم. دو تا از این موارد اشتغال و تراکم نسبی جمعیت هستند. بر اساس این شاخص، مناطق ۱،۳، ۶ و ۷ بهترین شاخص را دارا هستند. شاخص‌های دیگر نیز شامل تعداد مراکز…

مشاهده