همه پست ها در دسته بندی: موسیقی

حسن یوسف زمانی

شرحی مختصر از استاد حسن یوسف زمانی

در زمینه های مختلف بزرگان بسیاری از یادها رفته اند. و یا حتی در زمان حیاتشان کمتر دیده شده اند. در میان این زمینه ها و سلایق بحث بنده درباره موسیقیست. ایران به دلیل وجود چندین زبان و چندین ملت مختلف, تنوعی عالی در زمینه موسیقی دارد. بزرگانی با زبان‌های مختلف به هنرنمایی در آهنگ‌های…

مشخصات تكميلي